Ik Innerlijk Kind

Coaching en begeleiding van kinderen en volwassenen

Innerlijk Kind

´Ik´ wordt ons al vaak vroeg afgeleerd, ´ik´ is zo’n groot woord voor een kind, ´ik´ is niet netjes en teveel op de voorgrond. Bij mij in de praktijk gaat alles om ´ik´. ´Ik´ is degene over wie het gaat, waar alles om draait. ´Ik´ mag bij mij juist groot zijn, zich laten zien, mag zijn Innerlijk Kind laten spreken…

Bij mij staat het kind aan het roer en bepaalt de koers.

Bij zowel coaching als therapie is de vorm van begeleiding erop gericht kinderen in positieve zin te veranderen vanuit hun kennis, om veranderingsmogelijkheden te creëren zodat ze bekwamer worden in het bereiken van gestelde doelen. Om met eigen kracht een blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag te bewerkstelligen.

Kindercoach en Psycholoog Friesland (Harlingen)

Waarom
een
kindercoach ?

Als kindercoach ontvang ik in mijn praktijk kinderen en jongeren tussen de 4 tot 18 jaar die zich even niet gelukkig voelen.

Hier kan een aanwijsbare reden voor bestaan zoals: Te weinig zelfvertrouwen, faalangst, verdriet (b.v. door scheiding of overlijden), hooggevoeligheid, hoogbegaafdheid, pubertijd, onzekerheden of sociaal emotionele problemen. 

Soms is de reden niet duidelijk maar zit het kind niet lekker in z’n vel. Dan kan het fijn zijn om de hulp in te schakelen van een kindercoach.

Door goed te luisteren, te observeren en contact te maken met het Innerlijk Kind probeer ik inzicht te krijgen in het kind en wat het nodig heeft. Wij als volwassenen denken vaak wel te weten wat het kind zou moeten doen en vullen dit graag voor hem of haar in. Bij mij bepaalt het kind de koers, ik ga uit van het eigen oplossend vermogen van het kind, hij of zij weet zelf vaak het beste wat het nodig heeft. Tijdens het coachingstraject maak ik gebruik van speltechnieken zoals tekenen, sandplay, drama en beweging. Samen gaan we op zoek naar de gereedschappen die het kind bezit om een stevig fort te bouwen.

Kinderen mogen helemaal zichzelf zijn en kunnen zich veilig voelen. Coaching is laagdrempelig en kortdurend. Meestal zijn drie tot vijf sessies voldoende om het kind handvatten te bieden om weer door te kunnen.

Waarom een ADHD/ADD coach?

Als kindercoach ontvang ik in mijn praktijk kinderen en jongeren tussen de 4 tot 18 jaar die ADHD/ADD hebben. Een ADHD/ADD coach is gespecialiseerd om op gestructureerde wijze activerende en ondersteunende begeleiding te bieden bij problemen die ontstaan zijn door ADHD/ADD met als doel de zelfredzaamheid te vergroten. Als AD(H)D coach begeleid ik bij het eigen maken en het leren gebruiken van handvatten om de problemen beter aan te kunnen. AD(H)D-coaching wordt ook wel een AD(H)D-traject genoemd, omdat er doorgaans met ‘plannen’ wordt gewerkt. Het begeleidingstraject is een langduriger proces omdat het doorbreken van patronen en het aanleren en toepassen van nieuwe, nu eenmaal de nodige tijd vergen.

Waarom
een
psycholoog ?

Als psycholoog ontvang ik in mijn praktijk kinderen en jongeren tussen de 4 tot 18 jaar waarbij sprake is van dieper gelegen problematiek, die zich vaak niet of niet geheel laat oplossen in een kortdurend traject, of waarbij langer ondersteuning of begeleiding gewenst is. Hierbij valt te denken aan pesten, angst, slaapproblemen, rouwverwerking, (game)verslaving, gedragsproblemen, ADHD, autisme, obesitas, eetstoornissen of problemen/hulp bij de opvoeding.

Ook hier staat het kind en zijn behoeften centraal maar heeft het vaak wat meer aanwijzingen en sturing nodig.  

Als psycholoog werk ik vanuit een positief oogpunt; je bent goed zoals je bent. Je bent niet lastig, je hebt het lastig. Bij mij hééft het kind een probleem maar is zelf geen probleem! Het kind heeft bijvoorbeeld autisme maar is geen autist.

Dit is een duidelijk verschil in de maatschappij waar men graag labels uitdeelt zodat we het probleem kunnen verhelpen, verbannen of in ieder geval de schuld geven. In de psychologie spreekt men van stoornissen, ik noem het liever belemmeringen. Het grote psychologische handboek heet ook het handboek voor de classificatie van psychische stoornissen. Ik zal zeker echte stoornissen niet ontkennen, maar soms is het ook iets wat nog niet (voldoende) of nog niet ontwikkeld of uitgerijpt is. Ik kijk graag naar de kwaliteiten die het kind juist zo mooi en uniek maken, en leer het kind om zo goed mogelijk met zijn belemmering om te gaan.

Bij mijn behandeling maak ik gebruik van speltherapie en Innerlijk Kind therapie.