Coachingtraject

Het creëren van succeservaringen vormt de leidraad naar plezier en vertrouwen in de toekomst. Als kindercoach help ik je kind de oplossing binnen zichzelf te vinden.

Ieder traject is anders. Hoe het traject er inhoudelijk uitziet hangt af van de klachten en de wensen van u en uw kind. Ook hangt het af van het kind zelf. Bij veel innerlijke onrust en/of overprikkeling zullen er rustgevende sensorische activiteiten aangeboden worden. Wil of kan een kind niet praten over zijn gevoel dan gaan we aan de slag met speltherapie. Ieder traject wordt op maat gemaakt.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen.

Waarom speltherapie?

Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind.

Wanneer speltherapie?

Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden. Kinderen kunnen vaak nog moeilijk verwoorden wat er in hen omgaat. Ze denken in beelden en niet in woorden. Soms is een situatie ook te moeilijk om erover te kunnen praten en hebben we nare herinneringen diep weggestopt.

Tijdens speltherapie worden kinderen gevolgd in hun spel. Want de manier waarop een kind speelt, vertelt veel over wat er in hem of haar omgaat. Dit gebeurt in een ruime zaal waar kinderen kunnen rennen, ballen, tekenen en gebruik kunnen maken van speelgoed. Ook werk ik met sandplay, dit is een therapievorm waarbij een kind vrij speelt met een bak met zand, water en miniaturen (dieren, poppetjes, huizen, bomen enzovoort). Het kind bouwt een fantasiewereld en laat daarin zien met welke problemen hij of zij worstelt. Al spelend komt het kind met verschillende oplossingen. Kinderen vinden het spelen met het zand leuk en hebben niet het gevoel te moeten presteren. Sandplay maakt onduidelijke, onbewuste gevoelens en problemen heel helder en duidelijk.

Ook is de ruimte ingericht als ontspanningsruimte, waarbij ik gebruik maak van muziek, licht en ontspanningstechnieken.

Innerlijk Kind Therapie

Iedereen heeft een Innerlijk Kind. Geen enkel Innerlijk Kind is hetzelfde. Het is uniek, net als jij. Je Innerlijk Kind is dat deel van jou dat heeft meegemaakt dat jij kind was. Het omvat alles wat je hebt geleerd en ervaren als kind, voor je puberteit. Je Innerlijk Kind is een deel van jou dat onbewust in je aanwezig is en invloed heeft op wat je voelt en doet. Het is gevormd op basis van je eigen karakter, de omstandigheden waarin je bent opgegroeid en de sociale omgeving waarin dat gebeurde. Soms raakt je Innerlijk Kind beschadigd ook zonder grote traumatische gebeurtenissen. Jouw pijn, verdriet, gevoelens van onmacht, teleurstelling en andere negatieve en moeilijke gevoelens stop je weg omdat je geen hulp krijgt bij het omgaan met en het oplossen daarvan. Daardoor zullen deze nare gevoelens en weggestopte stukjes van jezelf zich gaan uiten. Via een omweg zal je Innerlijk Kind jou zo wijzen op jouw pijn, verdriet en angst. Bijvoorbeeld:

  • Angst voor intimiteit
  • Licht ontvlambare agressie
  • Boosheid die moeilijk of niet te plaatsen is
  • Minderwaardigheidsgevoelens
  • Onzekerheid
  • Faalangst
  • Perfectionisme
  • Moeite hebben met gezag
  • Negatieve gedachten hebben over jezelf en anderen

Jouw Innerlijk Kind zal een overlevingsstrategie ontwikkelen om niet meer in die nare, beschadigende situatie terecht te komen.

Doel van de therapie bij kinderen is zorg te dragen voor de ontwikkeling van een gezond Innerlijk Kind.

Doel van de therapie bij volwassenen is om de opgeslagen momenten te verwerken als volwassene, het Innerlijk Kind te helen, aandacht besteden aan persoonlijke ontwikkeling, zodat het Innerlijk Kind en volwassene weer in balans zijn.

AD(H)D- coaching

We horen de laatste 15 jaar wel steeds meer over ADHD/ADD waardoor velen het een modeziekte of -verschijnsel noemen. Het is echter geen nieuwe ziekte, maar een ziekte die we vroeger vaak anders benoemden. Ook dacht men vaak dat het een gedragsstoornis was waardoor men zich bijvoorbeeld ‘raar’ of asociaal gedroeg. Er werd in die tijd niet gekeken naar mogelijke (neuro) biologische oorzaken. ADHD/ADD wordt dus niet veroorzaakt door slecht ouderschap, omdat men bijvoorbeeld te weinig regels stelt in de opvoeding. Het kent echt andere oorzaken. Het kan ontstaan door het genetisch doorgeven, vroegtijdige geboorte, drugsgebruik van de moeder tijdens de zwangerschap en een slecht werkende schildklierfunctie.
Waarom zien we steeds meer kinderen en volwassenen met AD(H)D? Dit ligt vooral aan de ontwikkelingen binnen onze maatschappij. Er zijn steeds meer prikkels. Zo is er steeds meer geluid in omgeving (verkeer, televisie, computer, telefoon), zijn er meer indrukken en neemt onze algemene ‘levenssnelheid’ toe. Bij mensen met AD(H)D werkt het filtersysteem dat de mens in staat stelt om allerlei informatie te scheiden in belangrijk en onbelangrijk niet goed. De verwachtingen die men aan zichzelf stelt (of die anderen stellen), worden steeds hoger. Je moet meekomen, bijblijven, jezelf ontwikkelen. Doordat de figuurlijke lat veel te hoog ligt, komen steeds meer mensen thuis, op school of op het werk in de problemen.

Door onbegrip, een slechte begeleiding en informatie worden vooral de negatieve kanten van AD(H)D belicht en bijna nooit de positieve kanten. Deze zijn er zeker!

Binnen een AD(H)D coachingtraject krijgt u de juiste ondersteuning op maat aangeboden om om te leren gaan met ontstane problemen. En de positieve kanten van AD(H)D te gebruiken en te integreren in een andere levensstijl.