Hoe ga ik te werk?

Na een eerste en vrijblijvend kennismakingsgesprek/intake, bepalen we de hulpvraag en welk traject het meest passend is. Dit gesprek ga ik graag aan met het kind en de ouders. Het gesprek kan plaatsvinden in de praktijk als ook bij u thuis, wat u en uw kind maar als prettig ervaren. Het intakegesprek aan huis is mogelijk binnen een werkgebied van 50 km van het praktijkadres. Hiervoor worden er reiskosten berekend van € 0,19 per km.

Hierna zie ik het kind graag alleen in de praktijk terug zonder aanwezigheid van de ouders. Kinderen los van de ouders zijn vrijer om te spreken wat hen bezig houdt. Uit loyaliteit en bescherming van de ouders om ze geen pijn te doen of te belasten, zullen zij nooit het achterste van hun tong laten zien. In het belang van het kind is het belangrijk om tot de kern te komen. Als kinderen niet willen dat ik hun ouders vertel wat hun probleem is, heb ik omwille van het kind geheimhoudingsplicht naar de ouders toe, zodat hun gevoelens niet beschaamd worden door het geheim of wat ze dwars zit door te vertellen. Natuurlijk houd ik de ouders wel op de hoogte van vorderingen gedurende het traject. Na afloop van een traject vindt een afsluitingsgesprek plaats met ouders en kind.

Omdat een kind natuurlijk niet op zichzelf staat maar onderdeel is van het gezin (systeem) en
deel uit maakt van meerdere systemen (school, sportclub e.d.) is het soms aan te bevelen om
gezinscoaching of gezinstherapie toe te passen. In ieder geval is het belangrijk om zoveel
mogelijk iedereen te betrekken die een rol speelt in het leven van het kind.

Voor ouder- en volwassenencoaching geldt hetzelfde principe:

  • Kennismaking/intake
  • Traject
  • Afsluitend gesprek

Ook bestaat de mogelijkheid dat ik hulpverlening/begeleiding aan huis aanbied, binnen een werkgebied van 50 km van het praktijkadres. Hiervoor worden er reiskosten berekend van € 0,19 per km.

Een cliënt kan zichzelf rechtstreeks aanmelden bij Ik Innerlijk Kind. 

Kosten:
Kennismakingsgespek telefonisch of online 15 minuten: gratis
Intakegesprek 45 minuten: 45 euro
Coaching of therapiesessie: 90 euro per uur
Afsluitend gesprek 45 minuten: 45 euro

Begeleiding, coaching en therapie wordt uit de aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk

vergoed door de meeste zorgverzekeraars, zonder dat het eigen risico wordt aangesproken. 

Alleen individuele en curatieve therapie wordt vergoed en erkend door de beroepsorganisatie.

Zie ook https://catvergoedbaar.nl/.

Neem voorafgaand aan de start van het traject zelf contact op met uw zorgverzekeraar om te bekijken welke vergoeding er op jaarbasis mogelijk is. Ik Innerlijk Kind factureert rechtstreeks naar de klant.

Consulten kunnen soms ook worden vergoed uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) of PGB: Om hiervoor in aanmerking te komen is een indicatie nodig van uw gemeente
of zorgkantoor.

Onder de noemer psychosociale hulpverlening/begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting worden opgevoerd.

U kunt de gemaakte kosten ook als bijzondere ziektekosten op uw belastingaangifte aftrekken.

Annuleren van afspraken

U kunt tot uiterlijk 24 uur van te voren een afspraak verzetten of annuleren, indien u niet tijdig afzegt wordt het tarief in rekening gebracht.